Click here to Register for Temple Darshan

Home » Religious Activity
Religious Activity

Puja Archana

Puja archana of Shri Naina Devi Ji is done 5-times a day. Different type of “Bhog” is offered to Shri Mata Ji in each puja accompanied by 5 different aarties. These include Mangal Aarti.

Aarti

Jai Ambe Gauri, Mayya Jai Shyama Gauri
Tumko Nish-Din Dhyavat, Hari Brahma Shivri [1] Jai Ambe Gauri
Maang Sindoor Virajat, Tiko Mrig-Mad Ko
Ujjwal Se Dou Naina, Chandra Vadan Niko [2] Jai Ambe Gauri
Kanak Samaan Kalewar, Raktaambar Raaje
Rakt Pushp Gal-Mala, Kanthan Par Saaje [3] Jai Ambe Gauri
Kehri Vahan Rajat, Kharag Khapar DhaariSur Nar Muni Jan Sevat,
Tinke Dukh Haari [4] Jai Ambe Gauri
Kanan Kundal Shobhit , Naas-Agre Moti
Kotik Chandra Divakar, Sum Rajat Jyoti [5] Jai Ambe Gauri
Shumbh Ni-Shumbh Vidare, Mahisha Sur Ghati
Dhumra-Vilochan Naina, Nish-Din Mad Mati [6] Jai Ambe Gauri
Chandh Mundh Sangh-Haare, Shonit Beej Hare
Madhu Kaitabh Dou Maare, Sur Bhe Heen Kare [7] Jai Ambe Gauri
Brahmani Rudrani, Tum Kamla Rani
Aagam Nigam Bakhani, Tum Shiv Patrani [8] Jai Ambe Gauri
Chon-Sath Yogini Gavat, Nritya Karat Bhairon
Baajat Taal Mridanga, Aur Baajat Damaroo [9] Jai Ambe Gauri
Tum Ho Jag Ki Maata, Tum Hi Ho Bharta
Bhakto Ki Dukh Harata, Sukh Sampati Karata [10] Jai Ambe Gauri
Bhuja Chaar Ati Shobhit, Var Mudra Dhaari
Man Vaanchit Phal Pavat, Sevat Nar Naari [11] Jai Ambe Gauri
Kanchan Thaal Virajat, Agar Kapoor Baati
Shri Maal-Ketu Me Rajat, Kotik Ratan Jyoti [12] Jai Ambe Gauri
Shri Ambe-Ji-Ki Aarti, Jo Koi Nar Gaave
Kahat Shivanand Swami, Sukh Sampati Paave [13] Jai Ambe Gauri

Names of Mother Durga

 • Durga
 • Durgatirsamini
 • Durgapadvinivarin
 • Durgamacchedini
 • Durgasadhini
 • Durganasini
 • Durgatoddharin
 • Durgenihantri
 • Durgamapaha
 • Durgamajanada
 • Durgadaityalokadavanala
 • Durgama
 • Durgamaloka
 • Durgamatmasvarupin
 • Durgamargaprada
 • Durgamavidya
 • Durgamasrita
 • Durgamajanasamsthana
 • Durgamajanasamsthana
 • Durgamoha
 • Durgamaga
 • Durgamarthasvaru pin
 • Durgamasurasanhantri
 • Durgamayudhadharin
 • Durgamangi
 • Durgamata
 • Durgamya
 • Durgamesvari
 • Durgabhima
 • Durgabhama
 • Durgabba
 • Durgadarin

Jaikaras

 • Jai Mata Di
 • Saanche Darbar Ki Jai
 • Sachiyan Jottan Vaali Mata Teri Sadaa Hee Jai
 • Garb jun waliMata Teri Sadaa Hee Jai
 • Unche Pahado wali Mata Teri Sadaa Hee Jai
 • Bol Saanchey Darbar Ki Jai
 • Sare Sansaar Vich Shanti Deyn Vaali Mata Teri Sada Hee Jai
 • Sarvatra Da Bhalaa Karan Vaali Mata Teri Sadaa Hee Jai

Why do we ring the bell?

The ringing of bell produces the auspicious sound of “OM” that corresponds with the universal sound of God. The benefit of ringing bell is that it keeps away all inauspicious and distracting sounds so that worshipers can concentrate during the Aarti.

Durga Chalisa

Namo Namo Durge Sukh karani, Namo Namo ambe Dukh harani.
Nirakar hai jyoti tumhari, Tihun ok pheli ujayari.
Shashi lalat mukh mahavishala, Netra lal bhrikutee vikarala.
Roop Matu ko adhika suhave, Daras karat jan ati sukh pave.
Turn sansar shakti Iaya kina, Palan hetu anna dhan dma.
Annapurna hui jag pala, Turnhi adi sundari Bala.
Pralaya kala sab nashan han, Turn gaun Shiv-Shankar pyari.
Shiv yogi tumhre guna gaven, Brahma Vishnu tumhen nit dhyaven.
Roop Saraswati ko turn dhara, De subuddhi rishi munina ubara.
Dharyo roop Narsimha ko amba, Pragat bhayin phar kar khamba.
Raksha kari Prahlaad bachayo, Hranakush ko swarga pathayo.
Lakshmi roop dharo jag mahin, Shree Narayan anga samihahin.
Ksheer sindhu men karat vilasa, Daya Sindhu, deeje man asa.
Hingalaja men tumhin Bhavani, Mahima amit na jet bakhani.
Matangi Dhoomavati Mata, Bhuvneshwari bagala sukhdata.
Shree Bhairav lara jog tarani, Chhinna Bhala bhav dukh nivarani.
Kehari Vahan soh Bhavani, Langur Veer Chalat agavani.
Kar men khappar khadag viraje, Jako dekh kal dan bhaje.
Sohe astra aur trishoola, Jase uthata shatru hiya shoola.
Nagarkot men tumhi virajat, Tihun bk men danka bajat.
Shumbhu Nishumbhu Danuja turn mare,Rakta-beeja shankhan sam hare.
Mahishasur nripa ati abhimani, Jehi agha bhar mahi akulani.
Roop karal Kalika dhara, Sen Sahita turn tin sarnhara.
Pan garha Santan par jab jab, Bhayi sahaya Matu turn tab tab.
Amarpuni aru basava boka, Tava Mahirna sab rahen asoka.
Jwaba men hai jyoti turn han, Tumhen sada poojen nar nan.
Prem bhakti se Jo yash gave, Dukh-dandra nikat nahin ave.
Dhyave tumhen 10 nar man Iaee, Janam-maran tako chuti jaee.
Jogi sur-muni kahat pukari, Jog na ho bin shakti tumhari.
Shankar Aacharaj tap keenhon, Kam, krodha jeet sab leenhon.
Nisidin dhyan dharo Shankar ko, Kahu kal nahini sumiro turn ko.
Shakti roop ko maran na payo, Shakti gayi tab man pachitayo.
Shamagat hui keerti bakhani, Jai jai jai )agdamb Bhavani.
Bhayi prasanna Aadi )agdamba, Dayi shakti nahin keen vilamba.
Mokon Matu kashta ati ghero, Turn bin kaun hare dukh mero.
Aasha trishna nipat sataven, Moh madadik sab binsaven.
Shatru nash keeje Maharani. Surniron ekachita tumhen Bhavani.
Karo knipa Hey Matu dayala, Riddhi-Siddhi de karahu nihala.
Jab lagi jiyoon daya phal paoon, Tumhro yash men sada sunaoon.
Durga Chalisa jo gave, Sab sukh bhog parampad pave.
Dev das shran nije jane karhoo kripa jadamba bhavani.